z racji totalnego braku czasu i miejsca na serwerze, zawiesiliśmy od 7 lat wieszanie nowych trybutów, aż do nigdy, czyli rozwiązania spraw: a) automatycznego dodawania treści, b) szuwaksu

jeśli możesz nam pomóc, to z pewnością się z nami nie kontaktuj, bo jeszcze znowu uruchomimy trybuty!

ROAR + JOKOTO,

zacharczuk i pies,